Gestió del Coneixement i Millora Contínua

Parlar de la Gestió de Coneixement està de moda: és un tema que ha desvetllat força interès en el món de l’empresa. Potser és que abans això del coneixement no es gestionava, però també hauríem de reconèixer que caldria formular millor la pregunta sobre què és el que cal gestionar. Sempre hi ha hagut coneixement …